Energy Counselling and Modern IT

Alf Westelius (2009) Energy Counselling and Modern IT – Drawing on Web 2.0 for a Greener World. Communications & Strategies, No. 76, 4th quarter 2009, pp. 97-118.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *