Om mig

Sedan 1997 är jag verksam på Linköpings universitet, nu som professor på avdelningen för industriell ekonomi.

Min akademiska grundutbildning fick jag på Handelshögskolan i Stockholm med en licentiatexamen 1990 (Ekonomistyrning och information management) och doktorsexamen 1996 (Organisering och information management).

Intresset för informationssystem har funnits med ända sedan 1980-talet då jag arbetade som konsult inom systemering och systemutveckling. Gradvis har det övergått till ett fokus på de organisatoriska aspekterna av digitalisering.

Undervisning har alltid varit en stor del av min verksamhet, både inom och utom akademin och för såväl studenter som praktiker. Under 1990-talet ägnade jag mig mycket åt Handelshögskolans Executive MBA och att utveckla avsnittet kring förändring och integration.

Mitt intresse för kultur och kulturorganisationer ledde till att jag ägnade 1997 åt en översyn av organisationen av de statsfinansierade kulturinstitutionerna åt kulturdepartementet. 1999 var jag med i Designutredningen.

Sedan millennieskiftet har jag varit engagerad i Ideell Arena, ideell sektors nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.