Strategic management control: successful strategies based on dialogue and collaboration.

(2020) Eds Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius, Cham: Springer.

Explains how to design management control that will faciliate the execution of the business strategy. Builds on in-depth, research-based recommendations from the field of strategy and management control. Includes examples and cases demonstrating how dialogue and reciprocity are essential to developing good business strategies.

Länk till sidan hos Springer förlag

Organisering och digitalisering – att skapa värde i det 21:a århundradet

Mathias Cöster, Love Ekenberg, Cecilia Gullberg, Alf Westelius & Gunnar Wettergren (2017). Liber, Stockholm

Digitaliseringen gör att förändringar sker allt snabbare. Förändringarna innebär stora möjligheter men lika stora risker. För att kunna utnyttja möjligheterna måste vi anpassa oss. Och vi måste göra det medvetet.

Förändringarna ger organisationer bättre förutsättningar än någonsin för att lyckas, men för att lyckas behöver man förstå och använda dem. Vissa klarar det, andra inte. Att digitalisera framgångsrikt är inte enkelt.

Den här boken visar hur organisationer skapar värde i en digitaliserad verklighet. Boken går igenom digitalisering med utgångspunkt i vad en organisation egentligen är och vad den behöver. Den spänner över mål, affärsmodeller, strategier, organisering, beslut och projekt. Tyngdpunkten ligger på hur man strukturerar för att få effektivare beslutshantering och mer framgångsrika projekt. Beslut och projekt är grundpelare för att kunna utnyttja digitaliseringen.

Boken lämpar sig särskilt väl för kurser i företagsekonomi, industriell ekonomi och data- och systemvetenskap. Men den vänder sig till alla som vill förstå hur organisationer ska hantera och dra nytta av digitaliseringen.

Författarna har under många år arbetat som forskare, universitetslärare och konsulter inom olika aspekter av verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom mängder av områden.