Hem

Välkommen!

På den här webbplatsen presenterar jag mig själv och mina ideér. Som professor vid Linköpings universitet är organisationsforskning och intellektuell nyfikenhet väsentliga för mig. Användbarhet och praktisk relevans styr mitt intresse och konsultande och handledning har alltid varit viktiga delar av mitt arbete.  Musik är också viktigt för mig – framför allt som cellist, men även ur ett organisatoriskt forskningsperspektiv.