Digitalisering

Mathias Cöster & Alf Westelius (Andra upplagan 2021) Digitalisering. Liber, Stockholm

Digitalisering är ett begrepp som står högt upp på agendan i många sammanhang. Att digitalisering är av fundamental betydelse för våra samhällen är de flesta överens om, men sällan diskuteras vad begreppet faktiskt kan betyda. Detta vill författarna Mathias Cöster och Alf Westelius reda ut i den här boken, som nu är inne på sin andra upplaga.

De gör det genom att diskutera såväl digitaliseringens framväxt som olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser av den.

 

Strategisk ekonomistyrning

Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri & Alf Westelius (Red.) (2016) Strategisk ekonomistyrning – med dialog i fokus. Studentlitteratur, Lund.

Vad innebär strategisk ekonomistyrning? Den skiljer sig från traditionell ekonomistyrning i nägra viktiga avseenden. För det första är den strategiska styrningen både ett stöd vid utformningen av nya strategier och ett verktyg för att bidra till att de realiseras. För det andra följer den upp verksamheten med hjälp av både finansiell och icke-finansiell information. För det tredje fokuserar den på såväl kort som lång sikt: strategiskt, taktiskt och operativt – inte bara på den taktiska (årliga) planeringen och uppföljningen. Slutligen, och kanske viktigast, är den utformad för att passa företagets strategi.

Från produkt till tjänst

Mathias Cöster, Einar Iveroth, Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Alf Westelius, Michael Haussling (2016) Från produkt till tjänst – prismodellers roll i digitaliserad affärsutveckling. Management of Innovation and Technology, 2016:1, 3-5.

Studies in how to pay and get paid

Einar Iveroth, Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Carl-Johan Petri & Alf Westelius (2015) Studies in how to pay and get paid – investigation of the concept of price models in pricing literature. NFF 2015: 23rd Nordic Academy of Management Conference, 12-14 August 2015, Track 11: Sustainability and scalability of business models and dimensions of pricing.

The emergence of meta institutions

Alf Westelius & Thomas Rosenfall (2015) The emergence of meta institutions – Business ecologies, business models and travelling price models. NFF 2015: 23rd Nordic Academy of Management Conference, 12-14 August 2015, Track 11: Sustainability and scalability of business models and dimensions of pricing.

e-Learning som styrverktyg

Alf Westelius (2015) e-Learning som styrverktyg – fångar ni potentialen? Kap 11.8 i Bonnier Ledarskapshandböcker: Ekonomistyrning, Bonnier, Stockholm.

Education and competence

Alf Westelius & Erik Lundmark (2013) Education and competence – an edge in transition? ANZAM 2013 – 27th Australian and New Zealand Academy of Management Conference, Theme: Managing on the Edge, Hobart, Tasmania, 4-6 December 2013.

Priser ut, in och mellan

Nils-Göran Olve, Alf Westelius & Mathias Cöster (2013) Priser ut, in och mellan: Om risktagande, ansvar och prismodeller. In Bonnier Ledarskapshandböcker: Ekonomistyrning 8:8. Stockholm: Bonnier.