Adoption of Discretionary Public Information Systems with Digital Use Patterns

Erik Lundmark, Alf Westelius & Daniel Saraste (2008) Adoption of Discretionary Public Information Systems with Digital Use Patterns – Barriers and Driving Forces. International Journal of Public Information Systems, Vol 4, No. 2. Available at www.ijpis.ne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *