En sida av EIS:s grundutbildning i backspegeln

Alf Westelius, En sida av EIS:s grundutbildning i backspegeln: Studentens val av projektämnen i kurserna Strategisk IT-användning över tiden. In Ekonomiska informationssystem, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve (Eds.), Studentlitteratur, 2006, pp. 215-237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *