Ekonomistyrningsfloran och en ekonomistyrningsekologi – att fånga dynamiken i styrningsfältet.

Alf Westelius & Ann-Sofie Westelius (2017) Ekonomistyrningsfloran och en ekonomistyrningsekologi – att fånga dynamiken i styrningsfältet. Nordisk workshop XXI i ekonomistyrning, Visby, 26-27 jan 2017.

Såväl akademisk och managementlittertur som praktik svämmar över av ekonomistyrningsansatser. Vi som är i branschen försöker ha ett grepp om den befintliga floran och samtidigt i tid upptäcka vad som är på gång – nytt eller nygammalt. Antagligen kommer vi inte att överraskas av att ett nytt koncept helt slagit igenom när vi vaknar upp imorgon – processerna är mycket mer långsamma än så. Men det kan ändå kännas bra att ha koll när nya vindar börjar blåsa. Ett bekvämt sätt att göra det är att följa ekonomistyrningslitteraturen, såväl via centrala akademiska styrningstidskrifter som via mer managementinriktade publikationer. Men om vi inte bara vill följa, utan faktiskt närma oss fronten – och kanske vara med och driva den – vad finns det då för alternativ?

Hela artikeln i PDF här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *