Strategi: digitalisering som förutsättning och medel för nya strategier.

Alf Westelius & Nils-Göran Olve (2018). I: Einar Iveroth, Jan Lindvall, Johan Magnusson (Eds.) Digitalisering och styrning, Eds.  Lund: Studentlitteratur, 157-182.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *