@ the emotional edge

Martin Svensson & Alf Westelius (2013) @ the emotional edge: When enough is enough in e-mail communication. In Wilfred Zerbe, Neal Ashkanasy & Charmine Härtel (Eds.) Individual Sources, Dynamics, and Expressions of Emotion (Research on emotions in organizations, vol 9), pp. 309-342. ISSN: 1746-9791.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *