The connected enterprise – who is in charge?

Alf Westelius (2011) The connected enterprise – who is in charge? The Swedish Sports example. In Proceedings of PTC’11, Connecting life 24/7, 16-19 January 2011, Honolulu, Hawaii.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *