The business logic and enterprise systems ventures

Alf Westelius (2009) The business logic and enterprise systems ventures – the enterprise system as a political tool. 23rd Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference (ANZAM 2009), Melbourne 2-4 December 2009

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *