Systems, Roles and Relationships in the Governance Ecology

Gullberg, Cecilia and Alf Westelius (2011) Systems, Roles and Relationships in the Governance Ecology. in Proceedings from the 25th Annual ANZAM Conference, Wellington, New Zealand, December 69, 2011. In stream Leadership and Governance.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *