Perspectives Management: An Essential Task In Projects

Alf Westelius, Perspectives Management: An Essential Task In Projects, Proceedings from the third international conference of the International Research Network on Organizing by Projects, University of Calgary, 1998

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *