Patients’ knowledge formations through a healthcare e-messaging system

Mats Edenius and Alf Westelius, Patients’ knowledge formations through a healthcare e-messaging system, Journal of Human Resource Costing & Accounting, 2004, Vol 8 (1) 21-34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *