Management control – increasingly a case of e-learning

Alf Westelius (2013) Management control – increasingly a case of e-learning. 18e nordisk workshop i ekonomi- och verksamhetsstyrning, Örebro, 31 jan – 1 feb 2013.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *