ICT media choice as drainpipes or organ pipes?

Martin Svensson, Ian Robson & Alf Westelius (2009) ICT media choice as drainpipes or organ pipes?: A Swedish-Scottish comparison of ICT media orchestration in policies and norms. In proceedings of the 20th biannual NFF conference, Business as Usual, Turku/Åbo, Finland, August 19-21, 2009.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *