Five Roles of an Information System: A Social Constructionist Approach to Analysing the Use of ERP Systems

Linda Askenäs and Alf Westelius, Five Roles of an Information System: A Social Constructionist Approach to Analysing the Use of ERP Systems, Informing Science, Vol.6, 2003, pp. 209-220. Available at http://inform.nu/articles.htm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *