Beyond a common title

Malin Granath and Alf Westelius (2012) Beyond a common title: the formation of a professional identity among energy advisers. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 16:3, 210 – 234.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *