Från ”enhetliga principer” till ekologier

Alf Westelius (2011) Från ”enhetliga principer” till ekologier – om principer för prissättning utifrån exemplet telekom. Presented at Nordisk workshop XIV i ekonomi- och verksamhetsstyrning, 3-4 februari 2011, Skövde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *