Decentraliserade informationssystem

Alf Westelius and Ann-Sofie Westelius, Decentraliserade informationssystem, två fallstudier inom ekonomistyrning, EFI, 1990

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *