Strategisk ekonomistyrning

Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri & Alf Westelius (Red.) (2016) Strategisk ekonomistyrning – med dialog i fokus. Studentlitteratur, Lund.

Vad innebär strategisk ekonomistyrning? Den skiljer sig från traditionell ekonomistyrning i nägra viktiga avseenden. För det första är den strategiska styrningen både ett stöd vid utformningen av nya strategier och ett verktyg för att bidra till att de realiseras. För det andra följer den upp verksamheten med hjälp av både finansiell och icke-finansiell information. För det tredje fokuserar den på såväl kort som lång sikt: strategiskt, taktiskt och operativt – inte bara på den taktiska (årliga) planeringen och uppföljningen. Slutligen, och kanske viktigast, är den utformad för att passa företagets strategi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *