Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller

Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Carl-Johan Petri, Einar Iveroth & Alf Westelius (2013) Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller (”Pricing: business ecologies, business models, price models” – only available in Swedish) Lund: Studentlitteratur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *