Priser ut, in och mellan

Nils-Göran Olve, Alf Westelius & Mathias Cöster (2013) Priser ut, in och mellan: Om risktagande, ansvar och prismodeller. In Bonnier Ledarskapshandböcker: Ekonomistyrning 8:8. Stockholm: Bonnier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *