Organisering och digitalisering – att skapa värde i det 21:a århundradet

Mathias Cöster, Love Ekenberg, Cecilia Gullberg, Alf Westelius & Gunnar Wettergren (2017). Liber, Stockholm

Digitaliseringen gör att förändringar sker allt snabbare. Förändringarna innebär stora möjligheter men lika stora risker. För att kunna utnyttja möjligheterna måste vi anpassa oss. Och vi måste göra det medvetet.

Förändringarna ger organisationer bättre förutsättningar än någonsin för att lyckas, men för att lyckas behöver man förstå och använda dem. Vissa klarar det, andra inte. Att digitalisera framgångsrikt är inte enkelt.

Den här boken visar hur organisationer skapar värde i en digitaliserad verklighet. Boken går igenom digitalisering med utgångspunkt i vad en organisation egentligen är och vad den behöver. Den spänner över mål, affärsmodeller, strategier, organisering, beslut och projekt. Tyngdpunkten ligger på hur man strukturerar för att få effektivare beslutshantering och mer framgångsrika projekt. Beslut och projekt är grundpelare för att kunna utnyttja digitaliseringen.

Boken lämpar sig särskilt väl för kurser i företagsekonomi, industriell ekonomi och data- och systemvetenskap. Men den vänder sig till alla som vill förstå hur organisationer ska hantera och dra nytta av digitaliseringen.

Författarna har under många år arbetat som forskare, universitetslärare och konsulter inom olika aspekter av verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom mängder av områden.

Digitalisering

Mathias Cöster & Alf Westelius (2016) Digitalisering. Liber, Stockholm

Digitalisering är ett begrepp som står högt upp på agendan i många sammanhang. Att digitaliseringär av fundamental betydelse för våra samhällen är de flesta överens om, men sällan diskuteras vad begreppet faktiskt kan betyda. Detta vill vi reda ut i den här boken. Vi gör det genom att diskutera såväl digitaliseringens framväxt som olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser av den. Till exempel att Internet är ett slags drömmarnas nät – men kan det även ses som mardrömmarnas?

 

ICT media choice as drainpipes or organ pipes?

Martin Svensson, Ian Robson & Alf Westelius (2009) ICT media choice as drainpipes or organ pipes?: A Swedish-Scottish comparison of ICT media orchestration in policies and norms. In proceedings of the 20th biannual NFF conference, Business as Usual, Turku/Åbo, Finland, August 19-21, 2009.