Musik

Jag är en aktiv amatörcellist och sitter i styrelsen för följande organisationer:

Nacka Kammarorkester

Nacka Kammarorkester ger 5 – 6 offentliga konserter per år. Orkestern startades av Inge Boström och är verksam i Nacka.

Musikföreningen i Stockholm

Musikföreningen i Stockholm skapades 1880 för att förse Stockholm med en symfonisk kör. Den ombildades 1928 till en stiftelse med syfte att ge stipendier till svenska körtonsättare.

Musikaliska Konstföreningen

Musikaliska Konstföreningen är en ideell förening som sedan 1859 publicerat svensk klassisk mysig av hög kvalité. Varje år väljer vi ett eller två verk ut för publicering. Det är ofta samtida musik, men kan också vara mästerverk från sjutton- och artonhundratalet som förblivit outgivna. För mer information, se Musikaliska Konstföreningens hemsida.

Jag är också medlem i:

Mazerska Kvartettsällskapet

Mazerska kvartettsällskapet bildades 1848 och är en mötesplats för proffessionella och amatörmusiker som delar en kärlek till kammarmusik, speciellt stråkkvartetter. I över hundrafemtio år har människor träffats en gång i veckan och spelat tillsammans. Mazerska kvarett sällskapets hemsida finns här.