Knowledge formation and the use of a web-based e-messaging system in healthcare

Mats Edenius and Alf Westelius, Knowledge formation and the use of a web-based e-messaging system in healthcare, Connecting societies and markets: communication technology, policy and impacts, in proceedings from ITS 15th Biennial Conference, Berlin, Germany, September, 4-7, 2004

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *